номер хочи мирзо телефон

Хочи Мирзо [Official Group] ✔

NUPh090lrQZMzEubce8t8MGvqqHQL0TOVPt

Хочи Мирзо [Official Group] ✔ запись закреплена

kA67gNW7TZ sdUepAGekkaRlWH6FaoDn96d9YTENLPnSrpfkwT51hM0YZaAMV2TOhCWRyg

Ва агар бошед чунуб, пас худ пок кунед» ( сураи Моида ояти-6)

Аз чанобат чунуб ба сабаби гусл тохир мешавад. Агар об пайдо нашавад ё зарараш кунад, пас ба сабаби таямум пок мегардад. Аз хамин чихат донистани ахкоми гусл ва сабабхои вочиб шудани он, амри зарурист.

Фуруд омадани мани ба вачхи чахидан аз шахсе, ки вакти чудо шудани мани аз маконаш, шахват дошта бошад. Аммо агар дар ин вакт шахват надошта бошад, гусл вочиб намешавад. Масалан агар аз баланди бичахад ё бори зиёдеро бардорад, ки дар натича мани аз маконаш бидуни шахват чудо шавад, гусл вочиб намешавад.

Чунончи Расулуллох ( алайхис-салом) мефармояд:

« ملعون من أتي امرأه في دبرها»

( رواه أحمد و أبوداود )

«Малъун аст; яъне аз рахмати Худованд махрум ба азоб гирифтор мегардад, шахсе, ки дар пушти занаш бирасад.

Пас ту мусалмонзода чи гумон мекуни дар шаъни касоне,ки дар пушти мардон мерасанд; яъне ливота мекунанд. Вакте, ки ливота дар зан харом аст ва холо он ки зан шаръан махалли адои шахват мебошад, пас дар мард ба тарики авло харом мебошад. Чуноне Расули Худо ( алайхис-салом) фармудааст:

« من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به»

( رواه أبوداود و الحاكم و صحح الذهبي)

«Касеро дидед, ки амали кавми Лутро анчом медихад, кунанда ва кардашуда; яъне хар дуро, бикушед!»

« لا ينظر الله إلي رجل أتي رجلا أو إمرأه في الدبر»

« Аллох таъоло ба марде, ки дар кафои зане ё марде расида бошад ба назари рахмат, назар нахохад кард.»

Худованд моён ва чумлаи мусалмононро аз чунин афъоли зишт нигах дорад.

Мани оберо гуянд, ки Худованд (ч-ч) аз он адам халк мекунад ва мази оберо гуянд, ки аз мани тунуктар ва аз бавл ( пешоб) гализтар буда, ба мани шабохат дорад. Дар ин ду холат; яъне дар холати дидани мани ва мази гусл вочиб мешавад. Аммо мази ки дар холати бедори хангоми бози кардани мард бо занаш хорич мешавад гуслро вочиб намегардонад.

Фарк байни хуручи мани ва мази дар он аст, ки баъди хуручи олати мард тагир ёфта чисмаш заъиф мешавад. Аммо мази бидуни ин, ки хабар шавад, мебарояд.

Баъд аз вочиб шудани гусл бавл ( пешоб) кунад ва сипас дастонашро то банди даст бишуяд. Баъд аз он дар кадом мавзеъи баданаш, ки мани расида бошад онро шуста ва мисли вузуи намоз вузу бигирад; яъне ба чуз пояш дахону бин, руи ва ду дасташро то оринч бишуяд. Баъд вузу ба тарафи росту чапи худ об бирезад. Баъд аз ин аз болои сараш об рехта тамоми баданашро бушуяд.

Агар микдори як тори муй аз баданаш хушк бимонад, гуслаш дуруст намешавад.

Аммо заноне, ки муйхояшон дар вакти вочиб шудани гусл бофта бошад чоиз аст кокулхояшонро, набиш кофанд. Балки танхо бехи муйхояшонро тар созанд.
Чуноне Наби ( алайхис-салом) модари муъминон умми Салламаро фармуданд:

« يكـفيـك إذا بلغ الماء أصول شعرك»

« Кифоят мекунад туро, хар вакто расад об ба бехи муйят.»

Аммо инро бояд донист, ки агар дар вакти вочиб шудани гусл муи зан набофта бошад, бояд тамоми муйяшро бишуяд.

Агар дар чунин холат ба тар сохтани бехи муй иктифо кунад, аз чанобат пок намешавад. Аммо агар мард кокул дошта бошад иктифо кардан ба тар сохтани бехи муйяш чоиз нест, балки бар вай вочиб аст, то кокули худро кушода ва тамоми муяшро бишуяд.

Агар об пайдо нашавад ё чунубро об зарар кунад, дар ин холат ба чои гусл таямум кунад чоиз мешавад. Ба ин тарика, ки дастони худро ба хок бизанаду ба руяш масх бикашад. Инчунин бори дигар бизанад ва хаду дасташро бо хамрохи оринч бимолад. Ин таямум чунубро аз чанобат, то пайдо намудани об басанда мебошад. Аммо вакте, ки об пайдо кард, вочиб аст, ки гусл бикунад.

Инро бояд донист, ки дар холати чанобат Куръон хондан ва ё онро ба даст гирифтан ва дар масчид дохил шудан чоиз нест.

Агар чунуб пеш аз гусл кардан ба хурдан мухточ шавад, дасту дахон ва бинии худро бишуяд. Агар занро дар холати чанобат ба шир додан зарурат пеш ояд, синаашро мешуяд, сипас шир медихад.

Фасл дар баёни хайз, нифос ва истихоза.

Хунхое, ки аз даруни зан хорич мешавад, се кисманд; хайз, нифос ва истихоза. Донистани хукми шаръии онхо бар хар марду зан вочиб аст.

Аммо хайз хунеро гуянд, ки аз рахми ( бачадони) зани болига дар холе, ки ин зан бемор набошад ва синаш ба иёс; яъне пири нарасидааст хорич мешавад. Ин холати иёс голибан баъди панчоху панч солаги вокеъ мешавад, ки бачадони зан хушк шуда, дигар хайз намебинад.

Аломати шинохтани хайз ин аст, ки аз

SA4YGknyOj NeMSjzAQU11RbyRWZR3ISyfQEfv35juNr1HiAiAch1ihd

deactivated 50

SA4YGknyOj NeMSjzAQU11RbyRWZR3ISyfQEfv35juNr1HiAiAch1ihd

deactivated 50

NUPh090lrQZMzEubce8t8MGvqqHQL0TOVPt

Хочи Мирзо [Official Group] ✔ запись закреплена

Дорогие братья и сестры, мусульмане!
Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Великим праздником Иди Курбон! Это праздник мира и добра, милосердия, символ любви к Всевышнему, бесконечной преданности Ему, который продемонстрировал пророк Ибрахим (мир ему!). Этот праздник олицетворяет высшие духовно-нравственные качества, исторические традиции и национальные обычаи народов, исповедующих ислам.
Показать полностью.
В дни праздника принято окружать особым вниманием и заботой родных и близких людей, отдавать дань уважения памяти предков. Исполняя священные ритуалы Курбанa, люди выражают надежды на мир, согласие, счастье в каждом доме.

В эти дни принято, отдавая долг Всевышнему, приносить жертвоприношения. Пусть каждый из нас в эти праздничные благословенные дни не забудет навестить своих родных, близких, сирот и бедняков, оказать им должное внимание и заботу. Так заповедовал Всевышний Аллах!

Дорогие соотечественники, мусульмане! Наша Богом хранимая вера, как оплот единства, духовной целостности и процветания, сплачивает нас в единую духовную общность и превращает в сильный народ. Пусть Всевышний укрепит нашу веру, ведет нас по пути истины и света, дарует нам Свою милость, благодать нашим домам, наполнит теплотой наши сердца и сердца наших близких.

U2RlWTo6zeIe5K1l gyuMmCggk1ReOE2gq0V4nBHvHYjJN1Fbkk1EnnN1145MjB1cht3 p1aYKUkbPOhypR1RZuZ

BEUj6FXe2U8zeUC yIofq55KtDArqGJhMPZkTnjto1KM9aJq1I12bnzP Ys2bT9Sn7Y8 AGN

SA4YGknyOj NeMSjzAQU11RbyRWZR3ISyfQEfv35juNr1HiAiAch1ihd

bnkI nxcrRrXnU2ougAeV0R4ZyXpd14bt S

NUPh090lrQZMzEubce8t8MGvqqHQL0TOVPt

Хочи Мирзо [Official Group] ✔ запись закреплена

Когда-то зороастризм был государственной религией Персии, однако после распространения Ислама в VII веке на этой территории, последователей огнепоклонства осталось не значительное меньшинство.

Тем не менее, до сих пор Иран остается центром религии огнепоклонников, проживающих сегодня преимущественно в Индии и США.
Показать полностью.

Ритуалы огнепоклонников прочно вошли в жизнь иранского общества. Так, каждый год в преддверии Ноуруза – Нового года по местному календарю (21 марта) – иранцы, вне зависимости от религиозной принадлежности, отмечают праздник огня «Чаршамбе сури», что в переводе означает «красная среда». По древней зороастрийской традиции, эту ночь они проводят с большим количеством огня и веселья. А сам Ноуруз был когда-то главным праздником огнепоклонников, календарь которых делился на два сезона, сменявших друг друга в дни весеннего и осеннего солнцестояния.

Из Ирана этот зороастрийский праздник, не имеющий к Исламу никакого отношения, о чем не раз говорили исламские ученые, перешел и на пост советское пространство и стал отмечаться, как праздник весеннего равноденствия Навруз-Байрам.

Здесь многие из-за своего невежества считают навруз исламским праздником и даже поздравляют мусульман. В этот день по всюду разжигают костры и перепрыгивают через пламя, что не редко приводит к пожарам, известны случаи когда люди получали ожоги.

Иранцы решили не отмечать языческий праздник навруз

В2010 году верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иранцев прекратить праздновать древний персидский праздник огня.

Хаменеи напомнил иранцам, что Чаршамбе сури не имеет отношения к исламу и не закреплен в Шариате, порождает разврат и причиняет вред, поэтому следует воздержаться от его празднования. Многие иранские богословы тоже осуждают этот праздник как языческий.

В течение последних несколько лет местные власти обычно помогали проводить празднование Чаршамбе сури. Возможно, в этом году из-за заявления Хаменеи муниципалитеты не станут участвовать в празднествах.

Частью праздничных ритуалов остаются прыжки через костер. Каждый год несколько человек погибают в ходе Чаршамбе сури.

Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) сказал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Кто уподобится какому-нибудь народу – тот из них» («Сунан ибн Давуд», № 3512).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Абдулла ибн Умар сказал: «Кто живет на земле многобожников, отмечает их Навруз и Карнавал, и будет уподобляться им до смерти, тот будет воскрешен с ними в Судный день» (привел аль-Байхаки).

Умар ибн аль-Хаттаб сказал:«Отстраняйтесь от врагов Аллаха в их праздники, воистину на них снисходит гнев Аллаха» (привел аль-Бухари).

Источник

Найдено по запросу: «хочи Мирзо»

mp3file

Хочи Мирзо дусти худо

mp3file

mp3file

mp3file

Хочи Мирзо Насихати нек

mp3file

Хочи Мирзо бехтарин ГАЗАЛХО

mp3file

Хочи Мирзо Умматони Мухаммад (САС)

mp3file

mp3file

mp3file

Хочи Мирзо Фитнаи зан

mp3file

Хочи Мирзо Зани хуб

mp3file

Хочи Мирзо Мухаббат ба дуне

mp3file

Хочи Мирзо Мард бояд Мардбаин бошад

mp3file

Хочи Мирзо Хочи мирзо (6)

mp3file

Хочи Мирзо Ноумед нашавед.

mp3file

mp3file

Хочи Мирзо Беномусон

mp3file

Хочи Мирзо Хонадори (хамхоба) бо зани худ

mp3file

Хочи Мирзо Кош чиндан

mp3file

mp3file

Хочи Мирзо Хочи мирзо

mp3file

Хочи Мирзо Хазаби замин

mp3file

mp3file

Хочи Мирзо Марг=DUSTON

mp3file

Хочи Мирзо дар бораи НИКОХ

mp3file

mp3file

Хочи Мирзо Бартоштани ангушт

mp3file

mp3file

О правообладателе
ООО «АдвМьюзик» заключил лицензионные соглашения с крупнейшими российскими правообладателями на использование музыкальных произведений. Полная информация

Источник

Бизнес портал
Adblock
detector